Là ngôi trường tiếng Nhật tọa lạc tại “Tỉnh Shizuoka” ngay trung tâm nước Nhật

Tìm thấy tương lai của chính mình ngay trung tâm Nhật Bản

NEWS

youtube

Chia sẻ bài học tiếng nhật và cuộc sống
của các bạn du học sinh

youtbe images

Yêu cầu hồ sơ
Liên hệ, hỏi đáp

Nhà trường sẽ gửi tài liệu chi tiết về Học viện Nhật ngữ Syonan cho bạn.

Yêu cầu hồ sơ
Liên hệ, hỏi đáp

Nhà trường sẽ gửi tài liệu chi tiết về Học viện Nhật ngữ Syonan cho bạn.