Là ngôi trường tiếng Nhật tọa lạc tại “Tỉnh Shizuoka” ngay trung tâm nước Nhật

Điều khoản sử dụng trang web

Cung cấp hình: Hamamatsu・Cục du lịch hồ Hamana

Điều khoản sử dụng trang web

Trang web này được quản lý bởi Học viện Nhật ngữ Syonan Hamamatsu (Dưới đây, gọi là “Nhà trường”). Quý khách vui lòng chấp nhận các điều khoản dưới đây khi truy cập trang web của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng trang web
của Học viện Nhật ngữ Syonan Hamamatsu.

1. Về bản quyền
Website của chúng tôi và các văn bản, hình ảnh, âm nhạc, video và những nội dung khác mang tính bản quyền được đăng tải trên trang web của chúng tôi (Dưới đây gọi tắt là “Nội dung website”) là thuộc quyền sở hữu của trường chúng tôi, của tác giả và những đơn vị có quyền hạn khác. Các trường hợp lưu trữ, in ấn mang mục đích cá nhân, trừ khi được phát luật công nhận, nếu không có sự đồng ý của trường chúng tôi, tác giả hoặc những đơn vị có quyền hạn khác, thì các hành vi như sao chép, chuyển phát, thay đổi, lược bỏ, hay đăng tải lên các website khác đều bị cấm theo luật bản quyền tác giả.

2. Sử dụng Website
Nhà trường không bảo đảm nội dung, các thông tin đăng tải trên website (dưới đây gọi tắt là ""Nội dung website"") về tính chính xác, tính khả dụng, tính xác thực… Nếu có bất kỳ thiệt hại phát sinh khi sử dụng nội dung website đi chăng nữa, chúng tôi sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Cũng có trường hợp nhà trường thay đổi nội dung website như thiết kế cấu tạo trang, điều kiện sử dụng, URL... hoặc tạm dừng hoạt động của website mà không thông báo trước.

3. Về việc sử dụng đường link
Trường hợp bạn muốn sử dụng link liên kết đến website của nhà trường (bao gồm cả việc đăng URL trang web của nhà trường trong các ấn phẩm, tạp chí, …), vui lòng liên hệ với trường chúng tôi. Tuy nhiên, khi không nhận được hồi âm từ phía trường chúng tôi thì không có nghĩa trường chúng tôi đã đồng ý về việc cho bạn sử dụng liên kết đó.

Chúng tôi xin được phép từ chối các đường link dưới đây
・Link từ các site có lời lẽ bôi nhọ, phỉ báng về trường, các công ty liên quan, nhân viên trường, nhân viên công ty
・Link từ các site gây tổn hại đến lòng tin của trường, các site đi ngược lại với thuần phong mĩ tục.
・Link dưới hình thức gây tổn hại đến tính rõ ràng xác thực của website nhà trường, các frame-link
・Các link khác mà nhà trường phán đoán là không phù hợp
Liên quan đến các link như trên, ngay cả trong trường hợp nhà trường đã tạm cho phép, cũng có khi chúng tôi sẽ gửi yêu cầu xóa bỏ.

4. Hỏi đáp liên quan đến website
Nếu có thắc mắc liên quan đến đường link hoặc website nhà trường, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: info@syonan-academy.jp

Yêu cầu hồ sơ
Liên hệ, hỏi đáp

Nhà trường sẽ gửi tài liệu chi tiết về Học viện Nhật ngữ Syonan cho bạn.

Yêu cầu hồ sơ
Liên hệ, hỏi đáp

Nhà trường sẽ gửi tài liệu chi tiết về Học viện Nhật ngữ Syonan cho bạn.